Proen Mühendislik konusunda uzman inşaat kadrosu ile projelerin sahada yönetmelik ve standartlara uygun şekilde uygulanıp, sorunsuzca tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu alanlarla etkileşim halinde olacak insanlar için daha iyi bir çalışma ve yaşam alanı oluşturmayı hedefler.

Duvar İmalatı (gaz beton veya alçıpan kullanılarak), Sıva İmalatları, Boya Uygulamaları, Kapı Montajları (Çelik, Ahşap, Yangına Dayanıklı), Pencere Montajı, Su İzolasyon İşleri, Yangın Durdurucu Uygulamaları, Asma Tavan İşleri, Yükseltilmiş Döşeme İşleri, Seramik İşleri, Mermer İşleri, Halı Uygulamaları, Süpürgelik Uygulamaları, Dekoratif Akrilik ve Paslanmaz Uygulamaları, Paslanmaz Küpeşte Uygulamaları, Demir İşleri, Beton İşleri, Şap İşleri, Cam Bölme Duvar İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri, Epoksi Uygulama İşleri, Saha Altyapı ve Rögar İşleri, Peyzaj İşleri yapılır. Son olarak bu uygulamalar tamamlandıktan sonra inşai temizlik işleri yapılarak tesis işverene teslim edilir.

Proen Mühendislik büyük veya küçük her çeşit projenin altından kalkacak kapasitede, mühendislik ve uygulama hizmetleri sunmaktadır. Proen Mühendislik çeşitli hizmetleri tek çatı altına toplamaktadır: Havalimanları, Veri Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, İş Merkezleri, Finans Merkezleri, Oteller ve Konutlar, Spor Kompleksleri, Endüstriyel Tesisler, Mağazalar ve Restoranlar.

Proen Mühendislik tüm disiplinlerle entegrasyon, enerji ve maliyette verimlilik, uzun vadeli öngörüler ve sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır. Her proje için anahtar teslim çözümlerle pratik mühendislik anlayışını uygulamaktadır. Enerjinin Orta Gerilim Enerji Merkezinden aydınlatma armatürüne gelinceye kadar olan serüveninin tüm aşamalarında mühendislik ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir. Orta Gerilim, Alçak Gerilim, Zayıf Akım Sistemleri, IT Sistemleri, Test ve Devreye Alma, Proje Yönetimi ve Kontrollük Hizmetleri üzerine uygulamalar ve çözümler üretmektedir. Deprem risklerine karşı Sismik koruma önlemleri alınmaktadır.

Mekanik uygulama çalışmalarından önce proje analizleri yapılarak uygun çözümler üretilir.

Tesis ihtiyacına uygun olarak HVAC Sistemi, Sulu Söndürme Sistemleri, Gazlı Söndürme Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Chiller Sistemi, Su Arıtma Sistemi, Glikol Dozajlama İşlemleri, CFD Analizleri, Hava Örnekleme sistemleri, Isıtma ve Soğutma Tesisatları uygulamaları, Test ve Devreye Alma işlemleri sahada gerçekleştirilmektedir. Deprem risklerine karşı sismik koruma önlemleri alınmaktadır. Yapılan tesisatın korunması ve görselliğinin arttırılması açısından izolasyon ve Gofraj ile kaplama yapılmaktadır.

Proen Mühendislik sektördeki tecrübesiyle her projeye özel ürettiği uzun soluklu çözümlerle, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir altyapı sistemini kurmaktadır. Diğer tüm disiplinlerle entegrasyon bina tasarım sisteminin ana kriteri olduğundan, her disipline bir bütünün tamamlayıcı parçaları şeklinde yaklaşmıştır.

Proen Mühendislik tüm aşamalardaki Statik proje uygulamalarını sahada teknik olarak standartlara uygun gerçekleştirmekte, hassas ve kaliteli işçiliğe özen göstermektedir.

  • Proje aşamasında belirlenemeyen yüklerden kaynaklı zorunluluk ve ihtiyaçtan dolayı projelerde revizyonlar ve çıkacak verilere göre gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar beton veya çelik ile güçlendirme, ilave konstrüksiyon imalatları vb. şeklinde olmaktadır.
  • Uygulaması başka bir amaç için planlanmış ve tamamlanmış mevcut binaların, farklı bir amaçla kullanılmasından dolayı statik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların belirlenmesi için binanın kullanım amacına bağlı olarak statik modellemeler yapılır ve yapılacak uygulamalar konusunda raporlar hazırlanır. İhtiyaç duyulması durumunda çelik veya beton türevi malzemeler kullanılarak gerekli güçlendirmeler yapılır.
  • Mevcut binaların içinde elektrik ve mekanik tesisatların uygulanabilmesi açısından gerekli olan taşıyıcıların imalatına yönelik yapılan statik uygulamalar da olmaktadır. Tesisatlara erişim ve müdahale açısından yapılan kedi yolu uygulamaları,  pano taşıyıcı bazaları, trafo taşıyıcı kaide rayları, çatı katı mekanik cihaz kaideleri, Mekanik borulama sistemi taşıyıcı sistemleri vb. bu uygulamalara verilebilecek örneklerdendir.

Bilgi transferi ve depolaması, bilgiye hızlı ulaşma, kolay iletişim günümüz dünyasının artan ihtiyaçlarıdır. Bu hedeflere sağlam bir altyapı kurulumu sayesinde ulaşılabilir. En iyi çözümleri ve sağlam altyapıyı elde etmek için elektrik ve mekanik sistemlerle koordineli çalışmak büyük önem taşır.

Proen Mühendislik ICT sistemlerinin birbirleri arasında uyumlu çalışacak teknolojik alt yapı kurulumunu yapmaktadır. ICT sistem uygulamalarında en önemli kriter ihtiyaç ve genişlemeye imkan tanıyan network analizinin yapılmasıdır. Proen Mühendislik olarak bu doğrultuda Data, Fiber Optik, Yapısal Kablolama, Güvenlik Sistemleri (CCTV, kartlı geçiş kontrolü), Audio/Visual Sistemler, SCADA Sistemleri, Havalandırma (HVAC) Otomasyonu tesis edilmektedir. Aktif ekipmanlar için uygun LAN/WAN ürünleri belirlenmekte ve buna uygun kurulumlar yapılmaktadır.

Teknoloji ilerledikçe bina yönetim sistemleri de gelişmekte ve daha entegre hale gelmektedir. Müşterinin talepleri doğrultusunda Proen Mühendislik olarak bu gelişen teknolojik alt yapılara en uygun çözümler sunulmaktadır. Hayatı kolaylaştıran, uygulama, kontrol, müdahale ve izleme imkanı sağlayan otomasyon uygulamaları akıllı binalarda BMS çatısı altında toplanmaktadır. Akıllı bina uygulamalarında HVAC, aydınlatma, enerji, kapalı devre kameralar vb. birbirinden farklı sistemler otomasyon sistemiyle bir arada entegre olarak çalışabilmektedir. Bina Yönetim Sistemleri (BMS) tüm bu sistemleri bir yazılım ve bilgisayar sistemi aracılığıyla kontrol eder, izler, koordine eder ve birbirleriyle haberleştirir. Bu sistem için KNX, DALI, BACnet gibi belirtilen özellikleri merkezileştiren ve uygulanabilir kılan protokoller vardır.

Enerji tasarrufu günümüzde endüstriden evlerin içindeki aletlere kadar önem verilen bir konu haline gelmiştir. Elektrik ve mekanik enerji kaynaklarından yapılacak tasarrufu belirlemenin yolu da enerji izleme sistemlerinin kurulumundan geçmektedir. Takip edilemeyen tüketimlerin tasarruf edilecek noktalarını belirlemek mümkün değildir. Doğru planlanmış ve sistemlere entegre edilmiş Enerji İzleme Sistemi ile oluşabilecek arızalar önceden belirlenip müdahale edilmekte ve bu sayede tesisin ekipman, üretim, iş gücü ve hammadde kayıpları engellenmektedir.

Tesisin kullanım amacına göre harcanan enerji miktarları (elektrik, su, gaz, buhar) analiz edilerek kiracılara fatura edilmektedir. Enerji sağlayıcı kurumlara karşı cezai duruma düşmemek için aktif ve reaktif enerji tüketimleri kontrol altında tutulmaktadır.

Sürdürülebilir çevre yaratmak, bu altyapıya uygun ürünler kullanarak yeşil bina uygulamalarında bulunmak tüm işlerimizde odak noktamızdır. Proje uygulama aşamasına geçmeden önce müşteriye bu konuda gerekli bilgilendirme yapılarak, danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu sayede çevreye karşı duyarlılıkta farkındalık yaratılmaktadır. Proen Mühendislik sürdürülebilirliğe şimdi ve gelecekte dünyamıza karşı bir sorumluluk olarak bakmaktadır.

Proje aşamasında tasarlanan sürdürülebilir tasarım müşteri, danışman, mimar ve tasarımcıların koordinasyon içinde projeyi incelemesiyle, gereklilikleri saptamasıyla ve projeye özel çözümler bulmasıyla sağlanmaktadır. Proen Mühendislik uygulamanın her aşamasında Enerji verimliliği, elektrik ve mekanik sistemlerle işbirliği, eğer varsa yenilebilir enerji kaynaklarının dahil edilmesi gibi sürdürülebilirliği etkileyen konuları dikkate alarak çalışmalar yapmaktadır.

Portföyümüzde LEED sertifikasıyla ödüllendirilmiş projelerimiz bulunmaktadır. Bu projelerde en iyi sonuçlara ulaşmak ve sertifika gerekliliklerini sağlayabilmek için proje ve saha ekipleriyle sıkı çalışmalar yürütülmektedir.

Sürdürülebilir çevre oluşturmanın ilk aşaması ileriye dönük fizibilite çalışmaları yapılarak hazırlanan Master Plandan geçmektedir. Değerlendirme ve analiz master plan çalışmalarının temel taşlarıdır. Master plan uzun dönemli öngörüleri gerektirir, bu konu da detaylı bir saha incelemesini baz alır.

Saha ve bina altyapı değerlendirmeleri proje süresi boyunca tüm sistemleri yönlendirir ve destekler. Etkili bir master plan çalışması kendisine bağlı diğer sistemlerin yükünü azaltır. Master Plan çalışmaları enerji üretim tesislerinin belirlenmesi ve enerji merkezlerinin doğru noktalara konumlandırılmasını içermektedir. Eğer sistemde yeni güç talepleri ortaya çıkarsa saha altyapısı bu güç ihtiyaçlarını karşılayabilir yapıda olmalıdır ve aynı zamanda var olan sistemin herhangi bir problem olmadan çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

Yenilenebilir enerji sürdürülebilir çevre oluşturmak için gerekli en önemli konulardan biridir. Aynı zamanda adı doğal, temiz enerji olarak da geçmektedir ve karbon salınımına sebep olmamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen, Biyokütle vb. olarak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji kullanmak fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacağı gibi çevre dostu çözümlerin kullanımını arttıracaktır.

Projeye en iyi yenilenebilir çözümü uygulamak yerel kaynakları inceleme, fizibilite çalışmaları ve projenin tipine göre yapılacak bir ön çalışmayla sağlanabilir. Yenilenebilir enerji üretimi sahada gerçekleştiğinden, yerel kaynaklar projeye yatırım yapılan maliyeti karşılamada ve kâra geçilebilmesini sağlama konusunda belirleyici konumdadır. Bununla birlikte finansman, yerel yönetmeliklere uygunluk da belirleyici faktörlerdir. Entegre bir sistem için yenilenebilir enerji çözümleri tüm sistemlerle uyumlu olmalıdır.

Proen Mühendislik olarak uygulama alanında en sık kullandığımız güneş enerjisi ile yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktır.

Test ve devreye alma tesisin işletme durumuna geçmeden önce yapılan son kontrolleridir. Bu aşamada tesisteki sistemler fonksiyonel ve performans testlerine tabi tutulmaktadır. Bunun sonucunda sistem elemanlarının beraber sorunsuz şekilde çalışacağı ve işlevsel hale getirilmeye hazır olduğu doğrulanmış olur. Sistemlerin test edilmesi, sonuçların raporlanması ve tüm sistemin gerektiği gibi çalıştığının kontrolü de sağlanmış olur. Müşteri, üreticiler, yükleniciler bu süreç boyunca sahada hazır bulunurlar. Özellikle mekanik, yapısal, mimari sistemler, generatörler, kesintisiz güç kaynakları, yangın algılama ve alarm sistemi, aydınlatma vb. sistemler kontrollerin odak noktasıdır.

Test ve devreye alma kontrolleri iki aşamadan oluşur

1.Proje ile Uyumluluk Kontrolleri

  • Projelerde belirlenen ürünlerin sahada varlığının tespiti,
  • Kullanılan ürünün şartname ve marka listesine uygunluğunun tespiti,

2.Saha Kontrollerinin Yapılması

  • Gözle kontrollerin ve bağlantı kontrollerinin yapılması (Level-3)
  • Cihazların işlevsel kontrollerinin yapılması (Level-4)
  • Yazılan senaryoya göre fonksiyon testlerinin yapılması (Level-5)

Test ve devreye alma aşaması tamamlandıktan sonra sonuçlar ile birlikte raporlama işlemi yapılır. Hazırlanan raporda teste eşlik eden kurum, firma ve kişilerin imzaları alınır.

Proen Mühendislik test ve devreye alma sürecini büyük bir titizlikle takip eder ve yönetir, gereken durumda müdahale edebilmek için teknik ekibi ile sahada hazır bulunmaya özen gösterir.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) projenin 3 boyutlu görünüm, çizim ve proje yönetimi yapılmasını sağlar. BIM sistemi projelere 3D modellemede, değişikliklere adaptasyonda, maliyet düşürme konularında katkı sağlar. Böylece BIM’e bağlı sistemler daha doğru izlenebilmiş olur. 

Proen Mühendislik her zaman sektördeki yenilikleri takip eder. BIM birçok avantajıyla sektör gerekliliği haline gelmiştir, bu sebeple biz de hızla gelişmekte olan 3D modelleme konusundaki ihtiyacı karşılama hedefiyle bu alandaki projeleri başarıyla yürütmekteyiz.

BIM saha uygulamalarına başlamadan önce elektromekanik koordinasyon çalışmalarında saha ekibinin en büyük yardımcısıdır. BIM sayesinde sorunlu alanlar üç boyutlu modellemeler yapılarak ekran üzerinde sorunların çözülmesi sağlanır. Bu durum saha işgücü, zaman ve malzeme kayıplarının engellenmesini sağlar. Bunun bilincinde olan Proen Mühendislik uygulamalarında sıklıkla BIM den faydalanmaktadır.

Proje yönetiminin en önemli amacı projenin sorunsuz ve zamanında bitirilmesini sağlamaktır. Bunun için sahada yeterli bilgi ve birikime sahip, sorunları yerinde çözebilecek teknik donamıma sahip personellerden kurulu bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Proen Mühendislik uzun süredir birlikte çalışmış olduğu kadrosu ile bu yapıyı kurmuş ve yürütmüş olduğu işleri layıkıyla tamamlamıştır. Proen Mühendislik bir projenin başarıyla tamamlanması için gereken tüm hedeflere ulaşabilmek için proje yönetim hizmetini mühendislik, proje denetimi ve danışmanlık ve uygulama tecrübeleriyle birleştirir. İnşaat, mekanik, elektrik, iş güvenliği kadroları ile birlikte gerekli çalışmaları yürütür. Böylece proje yönetim hizmetini oluşturan tüm faktörleri tek bir çatı altında toplar. Bu faktörler planlama, tasarım yönetimi, tasarım geliştirme hizmetleri, proje maliyeti ve programlama, satın alma, dokuman kontrolü, hakediş kontrolü, risk yönetimi, kalite ve yenilik yönetimi, fizibilite, güvenlik, kapasite geliştirme, inşaat yönetimi, test ve devreye alma işlerini yapar.

Proen Mühendislik konuları her yönüyle ele alarak, projeyle ve ekiple entegre olarak, müşterinin gereksinim ve çıkarlarını öncelik olarak belirleyerek müşterilerine güvenilir bir ortak olmuştur. Uluslararası ve yerel standartlara hakim kadrosu ile işverenin taleplerinin sorunsuz şekilde yerine getirilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılır.

Tier sertifikası Veri Merkezlerinde devamlılık ve güvenilirlik konularında dünya genelinde kabul gören standart bir sistem haline gelmiştir. Veri Merkezleri sertifika gerekliliklerini tamamıyla sağladığı durumda bu sertifikayı almaya hak kazanır. Tier sertifikası kendi içinde Tier-1, Tier-2, Tier-3 ve Tier-4 olmak üzere dört alt gruba ayrılır. Tier seviyesi yükseldikçe bir önceki Tier özelliklerinin tümünü kapsar, üzerine ek özellikler gelir. Bu sebeple Tier-4 en yüksek seviyedir, tamamen yedekli ve hata toleranslıdır. Tier-4 bir veri merkezi, herhangi bir hata veya beklenmeyen durum olduğunda çalışmaya devam etmektedir.

Günümüz veri merkezi uygulamalarında talep edilen ve projelendirmesi bu yönde olan Tier standartları Tier-3 veya Tier-4’tür. Proen Mühendislik elemanları uygulamanın ilk aşamasından Tier sertifikası alınıncaya kadar yapılması gereken çalışmalar konusunda gerekli tecrübeye sahiptir. Accredited Tier Designer sertifikası kazanmış geniş bilgi ve tecrübeyle, büyük veya küçük her türlü Veri Merkezi projesinin altından kalkabilmektedir. Bu tecrübesini sahaya yansıtarak Tier Sertifikası alınması konusunda sorun yaşanmasının önüne geçmektedir.

Yeni veya devam etmekte olan proje ve imalatlarda Mühendislik bilgi ve birikimlerimizi kullanarak, standartlara/kodlara, yönetmeliklere uygun olarak proje ekonomisi sağlamakta/Değer Mühendisliği yapmaktayız.

Proen Mühendislik uygulama işlerine önce tüm projeleri ve ihale dosyalarını inceleyerek başlar. İnceleme sonucunda analizler ve raporlar hazırlar. Bu analizler ile birlikte işverenin ihtiyaçları doğrultusunda projenin gerekliliklerini saptayarak en ekonomik çözüm yöntemlerini üretir. Yapmış olduğu bu değer mühendisliği sayesinde işverenin/yatırımcının gereksiz yatırımlar yapmasının önüne geçilmiş olur.

Bir projenin hayata geçirilmesindeki en önemli unsur detaylı ve güvenilir bütçe ve keşif analizi yapılmasıdır. Doğru planlama ve analizler ile en ekonomik uygulama modeli tanımlanmış olmaktadır.

Karar verilen bir yatırımın uygun koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yapılan saha kontrolleri, bölgesel analizler ve fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi ile ortaya çıkar. Bu analizler sonucunda bütçe öngörüleri oluşturulur.

Bütçenin uygunluğuna göre hazırlanan ihale dosyaları incelenerek değerlendirmeler yapılır ve varsa hatalar düzeltilir, işveren yatırımcıya raporlanır.